BG | EN   
Клиф ИнвестКлиф Инвест
» продажби

Iso 9001
 
 

   “Клиф инвест” ООД гр. Варна е строително-инвестиционно дружество, регистрирано във ВОС в края на 1994 год. То се явява пряк наследник на фирма ”МИК-56” ООД - гр. Варна, регистрирано през септември 1989 г. по Указ 56. Фирмата е специализирана в изпълнението на жилищно, промишлено, търговско-административно, обществено строителство. До 2008 г. "Клиф инвест" ООД е член на Българската строителна камара, а от м. 01.2008 г. - на Камарата на строителите в България. Дружеството разполага с товарен и лек автотранспорт и строителна механизация, както и с цялата необходима техника - машини и съоръжения, необходими за нормално протичане на строителния процес. Притежава складове и производствени бази, които са оборудвани със съвременни машини и съоръжения за производство на дървена дограма и изделия от дърво, мебели и интериорни врати.

   За времето от създаването си, до настоящия момент е построила над 25 жилищни и административни сгради, като всички са въведени в експлоатация. Сигурността, доверието, професионализмът са сред основните критерии, които се стремим да покрием в отношенията си с клиентите. Използване на новите технологии, съчетани с натрупания опит, прилагане на най-високи стандарти, заедно с установените традиции са пътя, по който достигаме до качеството - основния принцип в дейността ни.